16. oktober 2019, Kristalna palača, Ljubljana

Izvozno poslovanje je rdeča nit letošnje Delove poslovne kampanje Izvozniki 2019, ki pod okriljem časopisa Delo in priloge Svet kapitala poteka od junija do oktobra. Prispevke si lahko preberete TUKAJ. Zaključila se bo v sredo, 16. oktobra 2019, s poslovno konferenco z naslovom Izvažajmo pametneje – kako krepiti vrednost slovenskega izvoza, ki bo izvedena z vsebinskim sodelovanjem Inštituta za strateške rešitve.

Konferenca bo vsebinsko sledila iskanju rešitev in uporabnih servisnih informacij za slovenske izvoznike v dobaviteljskih verigah mednarodnih podjetij in dobaviteljev. Dejstvo je, da se izvozni trgi, med njimi najpomembnejši za slovenske izvoznike, ohlajajo. Izziv za izvoznike je, kako naj okrepijo lastno vlogo v dobaviteljskih verigah na globalnih trgih. Odgovor na to vprašanje je, da predvsem s povečevanjem konkurenčnosti. To pa pomeni, da morajo krepiti dodano vrednost rešitev, ki jih ponujajo poslovnim partnerjem v kompetitivnem mednarodnem poslovnem okolju. Z višjo dodano vrednostjo bodo lahko segli višje v mednarodnih dobavnih verigah. Hkrati bodo s tem okrepili svojo odpornost proti ohlajanju in morebitnim šokom na izvoznih trgih.

Konferenca bo zajemala tri vsebinske sklope, med katerimi bodo predstavljene dobre prakse nekaterih podjetij:

3. Panel
2. panel

Kako krepiti izvoz s podporo močne blagovne znamke

Človeški viri dodane vrednosti: kako do kadrov, ki povečujejo konkurenčnost na mednarodnih trgih

1. panel

Kje so priložnosti za rast v globalnih nabavnih verigah vrednosti in kako jih izkoristiti

PROGRAM KONFERENCE

 • 8:30–9:00     Registracija

 • 9:00               Začetek konference

 • 9:00–9:10     Uvodna pozdrava: Tine Kračun, Inštitut za strateške rešitve, Andrej Kren, Delo

 • 9:10–9:20     Uvodni govornik: dr. Jure Stojan: Slovenska žilica v navdih

 • 9:20–10:40   1. panel: Kako krepiti izvoz s podporo močne blagovne znamke

 • 10:40–11:00  Odmor za kavo

 • 11:00–11:10  Častni govornik: dr. Miro Cerar, minister za zunanje zadeve

 • 11:10–11:30  Osrednji govornik: Sebastien Miroudot, OECD

 • 11:30–12:40  2. panel: Kje so priložnosti za rast v globalnih nabavnih verigah vrednosti in kako jih izkoristiti

 • 12:40–13:00   Odmor za kavo

 • 13:00–13:50   3. panel: Človeški viri dodane vrednosti: Kako do kadrov, ki povečujejo konkurenčnost na mednarodnih trgih

 • 13:50–14:00   Zaključki konference: Tine Kračun, Inštitut za strateške rešitve, Janez Tomažič, Delo

 • 14:00–15:00  Kosilo

1. panel:
Kako krepiti izvoz s podporo močne blagovne znamke

Blagovne znamke se ne tičejo samo marketinških oddelkov, danes spadajo med glavne vire trajnostne dodane vrednosti. Na panelu bodo govorniki zato najprej pogledali, kakšen položaj imajo slovenske blagovne znamke na izjemno konkurenčnih tujih trgih, nato pa predstavili uspešne primere znamčenja (brandinga), povzeli, katere skupne lastnosti si delijo, in ugotovili, česa se lahko od njih naučijo druga podjetja. Zlasti na kaj naj bodo pozorna, ko gradijo blagovne znamke v tujini. Mednarodne lestvice namreč kažejo, da ima Slovenija še precej možnosti za krepitev svojega položaja na tujih trgih. Krepitev blagovne znamke Slovenije je seveda tudi v interesu slovenskih podjetij, ki bodo tako lahko za kakovostne in inovativne rešitve na mednarodnih trgih iztržila višjo ceno.

2. panel:
Kje so priložnosti za rast v globalnih nabavnih verigah vrednosti in kako jih izkoristiti

Kakšen položaj imajo slovenska podjetja v izvoznih verigah na ključnih mednarodnih trgih? Kakšne značilnosti si delijo slovenski izvozniki po sektorjih? Kje so priložnosti za krepitev položaja slovenskih izvoznikov v mednarodnih verigah vrednosti, se pravi za pomik navzgor? Izhodišče prvega panela je uvid iz ekonomije, da je povečevanje dodane vrednosti glavni način, kako se podjetja pomikajo višje po mednarodnih nabavnih verigah. Udeleženci panela bodo pregledali in podrobneje predstavili uporabne načine za povečevanje dodane vrednosti.

3. panel:
Človeški viri dodane vrednosti: Kako do kadrov, ki povečujejo konkurenčnost na mednarodnih trgih

Dejstvo je, da je doseganje visoke dodane vrednosti posledica premišljenega in dolgoročnega vlaganja v človeške vire. Panel bo prikazal uspešne rezultate krepitve vlaganja v raziskave in razvoj ter v izobraževanje zaposlenih. To ni samo stvar države in njene šolske politike – vemo namreč, da se izobraževalni sistem ne more dovolj hitro prilagajati spremenjenim potrebam na trgu dela. Izkušnje tudi kažejo, da so proti krizam najbolj odporna mala in srednja podjetja, ki kljub majhnosti uživajo vodilno vlogo na svetu v ozko specializiranih nišah (angl. hidden champions). Panel bo odprl tudi vprašanje, kako lahko takšna podjetja učinkovito ustvarijo nove produkte z inovativno dodano vrednostjo (angl. value innovation) ter tako zmanjšajo pritisk konkurence, ustvarijo nove prihodke in okrepijo odpornost proti šokom na trgih.

PRIJAVI SE NA  KONFERENCO

Kotizacija vključuje

 • udeležbo na konferenci

 • pogostitev med odmori

 • kosilo na dan konference

 • prijetno presenečenje v obliki darila sponzorjev

LOKACIJA KONFERENCE

Kristalna palača
Šmartinska 152, Ljubljana

Za udeležence konference je v parkirni hiši Kristalne palače na voljo brezplačno parkiranje. Brezplačna parkirna mesta so na voljo tudi ob Kristalni palači in nasproti nje.

Zagotovite si svoje mesto na konferenci

Cena zgodnje prijave velja do 30. septembra 2019

SPONZORJI

Projekt Izvozniki 2019 podpirajo:

KONTAKTIRAJTE NAS

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Delo d.o.o.

Delovo poslovno središče
Dunajska 5, 1509 Ljubljana
tel: 01 47 37 678
e-pošta: izvozniki@delo.si